Văn bản pháp quy

1. Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

 Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu hợp đồng thuê_mua_bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức:

 

STT

Các mẫu hợp đồng thuê - mua - bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

Download

1

Hợp đồng thuê nhà ở_mẫu khác_Tham khảo thêm

Download

2

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Download

3

Hợp đồng thuê đất_cá nhân

Download

4

Hợp đồng thuê lại đất_cá nhân

Download

5

Hợp đồng cho thuê đất_tổ chức Nhà nước

Download

6

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho cá nhân, hộ gia đình

Download

7

Hợp đồng cho thuê nhà ở _dành cho người nước ngoài

Download

8

Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà_cá nhân

Download

9

Hợp đồng mua bán nhà ở_dành cho cá nhân, hộ gia đình

Download

10

Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà_dành cho cá nhân

Download

11

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển QSDĐ

Download

12

Hợp đồng sửa chữa nhà ở_cá nhân

Download

13

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_Tham khảo

Download

14

Hợp đồng bảo lãnh giá trị QSDĐ_cá nhân

Download

15

Hợp đồng trao đổi nhà ở_cá nhân

Download

16

Hợp đồng chuyển đổi QSDĐ_cá nhân

Download

17

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ_cá nhân

Download

18

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở_cá nhân

Download

19

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở_cá nhân

Download

20

Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền

Download

21

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_cá nhân

Download

22

Hợp đồng thế chấp QSDĐ_tổ chức Nhà nước

Download

23

Hợp đồng tặng-cho nhà ở_cá nhân

Download

24

Phiếu yêu cần công chứng Hợp đồng

Download

25

Tờ khai góp vốn bằng giá trị QSDĐ

Download

26

Di chúc

Download

27

Giấy thỏa thuận phân chia di sản

Download

28

Tờ hủy bỏ di chúc

Download

29

Giấy từ chối nhận di sản

Download

 

2. Các mẫu đơn xin cấp phép 

 Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng hoặc xin giấy chứng nhận QSHNO_QSHDĐ như sau:

STT

Các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng hoặc xin giấy chứng nhận QSHNO_QSHDĐ

Download

1

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Download

2

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Download

3

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác)

Download

4

Đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Download

5

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Download

6

Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng

Download

7

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

Download

8

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

Download

9

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Download

10

Đơn xin thay đổi thiết kế

Download

11

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Download

12

Mẫu đơn cấp giấy giấy phép xây dựng

Download

13

Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Download

14

Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSHNO & QSDĐ nhà chung cư

Download

15

Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (tổ chức)

Download

16

Đơn xin cấp lại QSDĐ

Download

17

Đơn đề nghị cấp đổi GCN_QSHNO&QSDĐO (cá nhân)

Download

18

Đơn đề nghị cấp đổi GCN_QSHNO&QSDĐO(tổ chức)

Download

19

Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO&QSDĐO (cá nhân)

Download

20

Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO&QSDĐO (tổ chức)

Download

21

Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO (cá nhân)

Download

22

Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO (tổ chức)

Download

23

Đơn xin cấp đổi – cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ

Download

24

Đơn xin giao đất để làm nhà ở (cá nhân)

Download

25

Đơn xin giao đất (tổ chức)

Download

26

Đơn xin thuê đất (cá nhân)

Download

27

Đơn xin thuê đất (tổ chức)

Download

28

Đơn xin mua nhà sở hữu Nhà Nước (cá nhân)

Download

29

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Download

30

Đơn xin đăng ký thế chấp QSDD8

Download

31

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng QSDĐ

Download

32

Đơn yêu cầu đăng ký VB thông báo việc xử lý TS thế chấp

Download

33

Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp bảo lãnh đã đăng ký

Download

34

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh QSDD

Download

35

Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước

Download

36

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Download

37

Mẫu giấy chứng nhận đất

Download

Tìm kiếm
Video

Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 08.35 218 745
Hotline: 08.38 273 821
Hotline: 090 370 1178